เกี่ยวกับเราเซ็นสัญญา

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เขาประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาดาราภาพยนตร์ Huang Shengyi ในฐานะโฆษกภาพของแบรนด์ในประเทศและเชิญผู้ถือหุ้นบางส่วนให้เข้าร่วมในพิธีลงนาม